MDG -4 år i Kragerø

Fotocredit: Sykkelstativer, en grønn prioritering

MDG stilte liste i Kragerø for første gang 2015, og ble valgt inn i kommunestyre og Hovedutvalg for Plan, Bygg og Miljø. Hva har vi fått til?

23. september 2018

Kragerø er en liten trehusby på Skagerrakkysten. En populær sommerby med mange hytter i skjærgården, men også et trygt og godt sted å vokse opp og bo hele året. MDG jobber med enkle grep kommunen kan gjøre for økt livskvalitet og bedre miljø.

Vi er en vaktbikkje for natur og lokalmiljø

 • Miljøkrav til oppdrettsanlegg og utbygginger
 • Tar vare på myke trafikanter
 • Arbeider for utslippsfrie ferger
 • Stiller estetiske krav til havnefrontutviklinga og B13

Hjertesaker vi har fått gjennomslag for:

 • Sprenging i svaberg tillates ikke. Vedtatt som nytt prinsipp ved fritidsbebyggelse.
 • Vi har holdt et våkent grep om byggesaker med kunstige strender, svømmebasseng og terrenginngrep i strandsonen, samt uestetiske og forstyrrende inngrep i bymiljøet.
 • Vi har fått inn krav om å ta vare på kystskog og verdifulle kystverdier i både reguleringsplaner og mindre byggesaker.
 • En bymiljøpakke med en rekke grønne ønsker ble vedtatt i budsjettet for 2017-2018.
 • Pilotanlegg for kommunale solceller på taket av Kunstskolen.
 • Nytt torg på Carl Hansen brygge.
 • Sammenhengende sykkelvei på Barthebrygga.
 • Ny utelekeplass med sol og utsikt foran byskolen.
 • Utplassering av smarte, måkesikre og komprimerende bysøppelkasser.
 • Bymarka Storkollen-Lindvikskollen er tilbudt staten for varig vern av skogen.
 • Flere viktige miljøsatsinger er lagt inn i økonomiplanen for årene videre (oppryddingsprosjekt for forurensa sjøbunn mm).
 • Vi støtter ny sti og livsløpsanlegg  på Kalstad med bl.a. skatepark.
 • Vi har støttet kommunal overtakelse av Kragerø sykehus, videre drift av Kunstskolen og at sykehjemsmaten skal lages på lokalt kjøkken.

Vi har holdt en rekke godt besøkte åpne møter. Det seneste møtet handlet om solstrøm og det store potensialet for det på Kragerøkysten. Vi lanserte der en skisse for «Valberghullet – Norges største solkraftverk». Dette er en av våre hjertesaker som vi vil arbeide videre med i neste periode. Andre temaer på våre folkemøter har vært: kysttorsk og fiske, kollektivtransport og hva unge som flytter til Kragerø ønsker seg fra kommunen.

Vi har i perioden 2015-2019 fast representant i kommunestyret som del av flertallssamarbeidet, samt i Hovedutvalg for Plan, Bygg og Miljø. MDG Kragerø har også representant i Valgnemnda, og varaer i Hovedutvalg for Samfunn og Hovedutvalg for læring og utvikling.

Med din stemme kan den grønne innflytelsen i Kragerø mer enn dobles

I 2015, første gang vi stilte liste i Kragerø, fikk MDG 4,2% av stemmene samt et stort antall personstemmer fra andre lister. Vi manglet kun en håndfull direktestemmer dengang på å snappe AP sitt sistemandat. Dobler vi representasjonen følger det med betydelig økt forhandlingsmakt. I en meningsmåling forsommeren 2019 ble MDG gitt 8,3% av stemmene i Kragerø og tre representanter, altså en kraftig fremgang.

Du kan være med å løfte miljøhensyn for alvor inn i lokalt styre og stell ved å stemme MDG i kommunevalget 2019. Flere viktige avgjørelser skal gjøres kort tid etter valget, for eksempel om havnefrontutviklinga og Valbergbruddets grenser mot friluftsområdene.

Faksimile fra Kragerø Blad Vestmar i 2015. Per-Erik fikk tillit av velgerne og har vært aktiv i kommunestyre og Hovedutvalg for Plan, Bygg og Miljø.