Fotocredit: Tre listetopper på nye Carl Hansens brygge

Program 2019-2023

Hovedmålet er en grønnere hverdag for alle i Kragerø og alltid åpenhet og rettferdighet i kommunens forvaltning. Her er noen hjertesaker vi vil stå på for:

28. april 2019

 

Kragerø trenger flere arbeidsplasser basert på lokal natur, lokal kultur og fornybar økonomi.

-derfor sa vi ja til miljøtilpassa nyetableringer, og nei til oppdrettsanlegg i Stølefjorden.

Kragerø trenger grønne lunger og møteplasser.

– vi har fått utelekeplass på skolen, sykkelvei på Barthebrygga og et nytt torg på Carl Hansens Brygge.

Skattebetalerne skal være trygge på at vår felles pengesekk forvaltes best mulig.

– derfor krever MDG alltid innsyn og åpenhet i viktige beslutninger.

Hvordan kan nullutslippsreiser bli førstevalget?

Fylkeskommunen har ansvar for kollektivtrafikken. For Kragerø fungerer dette fryktelig dårlig. Vi vil:

-ha ladestasjon for elbiler på Neslandsvatn og kollektivknutepunkt,

-ha elektrisk shuttletransport fra langtidsparkering til fergeavgangene i sommersesongen, elektriske by-sykler og mer utslippsfri sjøtransport.

-at Kragerø kommune gjør det mulig å ta tilbringertaxi til toget på Neslandsvatn og i Porsgrunn, ha kystrute sjøveien og flere direktebusser til nabobyene.

-at kommunen skal belønne og legge til rette for utslippsfri båtturisme.

Hva kan vi tilby ryggsekkturister?

Det er ikke alle besøkende som har hytte. Det er stort potensiale for utvikling av nye reiselivsbedrifter med økoturisme i Kragerø og Jomfruland nasjonalpark. Derfor vil vi ha næringspolitikk som:

-tilbyr enkelt friluftsliv, gode naturopplevelser og god lokalmat.

-legger til rette for billig gjesteovernatting, flere typer besøkende og på flere tider av året.

-tilbyr feltstasjon for studenter og forskere, og utvider utdannings- og kompetansemiljøet i kommunen.

Hvordan kan kommunen hjelpe deg å bli grønn?

Er du for eksempel interessert i å spare penger og miljø gjennom etablering av energiproduksjon på eget tak? Vi vil at kommunen skal:

-tilrettelegge brukerrettet informasjon om miljøvennlig hverdag.

-ta i bruk nye metoder for innbyggerinvolvering, som uformelle spørreundersøkelser. Alle må få si sin mening på rett tidspunkt i beslutningsprosessen.

-tenke nytt for å involvere unge i lokaldemokratiet. Barn må også få bestemme, for eksempel på en fritidsklubb i Jernbanebygget.

Hva kan vi leve av?

Vi vil ha en grønn næringspolitikk som ikke sager over greina vi sitter på ved å sette på spill viktige natur- og turistområder for kortsiktig inntjening.

Kunnskapen om hvordan lage og ta vare på bygg, lokal byggeskikk og bruksgjenstander er verdifull. Håndverkere og handelsstand i Kragerø er gode på service, reparasjoner og vedlikehold, her ligger svært mange eksisterende arbeidsplasser. De må brukes og foredles.

Og helt til slutt: Steinbruddet på Valberg må avsluttes mens vi ennå har Valbergtjenna, Bjørneknuten og en grønn hei mot sjøen. Det som i dag er et enormt hull med en støvsky over, kan for eksempel bli Norges største sol-park.


Hele valglista vår for kommunestyrevalget 2019 ser du under, og du kan bli litt mer kjent med oss og finne kontaktinfo ved å klikke «folkevalgte» her eller i sidemeny. Nederst på denne siden finner du også programmet vårt for forrige periode (2015-2019) hvorfra mye selvfølgelig også vil være aktuelt videre.

Programmet vi ble valgt inn på og har jobbet for å gjennomføre i MDGs første periode i Kragerø (2015-2019)