MDG vokser i Kragerø

Fotocredit: noen aktive grønne fra høstmøte 2019

MDG stilte liste i Kragerø for første gang 2015, og ble valgt inn i kommunestyre og Hovedutvalg for Plan, Bygg og Miljø. 2019-valget ga økt tillit og tredoblet representasjon. Hva har vi fått til?

5. august 2020

Kragerø er en liten trehusby på Skagerrakkysten. En populær sommerby med mange hytter i skjærgården, men også et trygt og godt sted å vokse opp og bo hele året. MDG jobber med enkle grep kommunen kan gjøre for økt livskvalitet og bedre miljø.

Vi er en vaktbikkje for natur og lokalmiljø

 • Miljøkrav til utbygginger
 • Tar vare på myke trafikanter
 • Arbeider for utslippsfri transport
 • Støtter grønn næringsutvikling
 • Stiller estetiske krav til byutvikling
 • Les mer i vårt program

Hjertesaker vi har fått gjennomslag for:

 • Skate- og rullepark på Kalstad. En kjempesuksess, masse barn, unge og voksne i aktivitet der hver eneste dag etter åpningen på forsommern 2020.
 • Sprenging i svaberg tillates ikke. Vedtatt som nytt prinsipp ved fritidsbebyggelse.
 • Åpning for telting som del av enkelt friluftsliv på skjærgårdsparkens mange arealer.
 • Jernbanebygget, Kragerø stasjon, er reddet fra salg til kommersielle eiendomsaktører, og vil i Sparebankstiftelsens eie kunne utvikles videre som et kulturelt felleseie og et møtested og allbrukshus for lokalbefolkningen og besøkende.
 • I budsjettdebatten for 2020 fikk vi flertall for alle våre verbalforslag: Kommunal elbilsatsing, be fylkeskommunen om mer kollektivruter på kveld, test av såkalt Hent-Meg buss, og tiltak for tilflytting & bolyst på Levangsheia.
 • Vi har holdt et våkent grep om byggesaker med kunstige strender, svømmebasseng og terrenginngrep i strandsonen, samt uestetiske og forstyrrende inngrep i bymiljøet.
 • Vi har fått inn krav om å ta vare på kystskog og verdifulle kystverdier i både reguleringsplaner og mindre byggesaker.
 • En bymiljøpakke med en rekke grønne ønsker ble vedtatt i budsjettet for 2017-2018.
 • Pilotanlegg for kommunale solceller er montert på taket av Kunstskolen.
 • Nytt bryggetorg er etablert på Carl Hansen brygge.
 • Barthebrygga har fått en sammenhengdene gang-og sykkelvei.
 • Ny utelekeplass med sol og utsikt foran byskolen, den såkalte «Skolehagen».
 • Utplassering av smarte, måkesikre og komprimerende bysøppelkasser.
 • Bymarka Storkollen-Lindvikskollen er tilbudt staten for varig vern av skogen.
 • Flere viktige miljøsatsinger er lagt inn i økonomiplanen for årene videre (oppryddingsprosjekt for forurensa sjøbunn mm).
 • Vi støtter ny sti og videreutvikling av livsløpsanlegg  på Kalstad.
 • Vi har støttet kommunal overtakelse av Kragerø sykehus, videre drift av Kunstskolen og at sykehjemsmaten skal lages på lokalt kjøkken.
 • I forbindelse med koronakrisen tok vi initiativ til raskt å sette sammen en pakke med forslag til miljøriktige tiltak kommunen kan gjøre for å hjelpe lokalt næringsliv, hvorav flere av tiltakene er fulgt opp av kommunen.

Vi har holdt en rekke godt besøkte åpne møter. Det seneste møtet handlet om solstrøm og det store potensialet for det på Kragerøkysten. Vi lanserte der en skisse for «Valberghullet – Norges største solkraftverk» som viser at en solcellepark her ville kunne dekke energibehovet for hele Kragerø sentrum pluss nye bedrifter. Andre temaer på våre folkemøter har vært: kysttorsk og fiske, kollektivtransporten, og hva unge som flytter til Kragerø ønsker seg fra kommunen.

Med din støtte ble den grønne innflytelsen i Kragerø tredoblet fra 2019

I 2015, første gang vi stilte liste i Kragerø, fikk MDG 4,2% av stemmene samt et stort antall personstemmer fra andre lister. Vi hadde i perioden 2015-2019 fast representant i kommunestyret som del av flertallssamarbeidet, samt i Hovedutvalg for Plan, Bygg og Miljø. MDG Kragerø hadde da også representant i Valgnemnda, og varaer i Hovedutvalg for Samfunn og Hovedutvalg for læring og utvikling.

Vår forsiktige ambisjon for valget 2019 var å doble kommunestyregruppa fra 1 til 2 representanter. Dette ble overoppfylt: Vi endte etter fintelling på 7,4% og hele tre kommunestyremandater. Etter invitasjoner fra både «blå» og «rød» side og sonderinger med samtlige andre lokalparti unntatt Frp valgte medlemsmøtet etter å ha fått avvist vårt forslag til «småpartiallianse» å stå utenfor et ellers helborgerlig posisjonssamarbeid. Et valgteknisk samarbeid med SV hjalp oss til følgende gode representasjon i form av utvalgsplasser:

Kommunestyret og hovedutvalg 2019-2023

Formannskapet: Anlaug Lia, med Per-Erik og Marius Schulze som vara.
Administrasjonsutvalget: Per-Erik Schulze.
Valgnemnda: Marius Schulze.
Hovedutvalg Plan og Bygg: Per-Erik Schulze med Ellen Mørkved og Regina Brajkovic som vara.
Hovedutvalg Oppvekst: Åse Gunleiksrud med Anders Sandaas som vara.
Hovedutvalg for Samfunn: Anlaug Lia og Jo Borkhus som vara for Øyvind Olsen (SV).
Hovedutvalg Helse og Omsorg: Vilde Naomi Enge med Knut Gaasland/Ellen Mørkved fra 2020 som vara.

Jo Borkhus som vara i Omstillingsstyret og Erling Ballestad som vara i Kontrollutvalget.

I Kragerø kommunestyre: Anlaug Lia, Per-Erik Schulze og Marius Schulze for MDG med varaer Åse Gunleiksrud, Lena Faye-Lund Sandvik, Erling Ballestad, Jo Borkhus, Nils Kjell Sandvik og Anders Sandaas.

Marius Schulze ble i tillegg valgt inn på fylkestinget i Vestfold og Telemark og sitter der i utvalg for utdanning.

 

Faksimile fra Kragerø Blad Vestmar i 2015. Per-Erik fikk tillit av velgerne og har vært aktiv i kommunestyre og Hovedutvalg for Plan, Bygg og Miljø både 2015-2019 og nå 2019-2023.